Downlod file TATA IBADAH j-50 SM GKPS

TATA IBADAH

PESTA JUBILEUM KE-50 SEKOLAH MINGGU GKPS

(Parroh ni Tonduy Napansing)

Minggu, 20 Mei 2018

TEMA : Ibohali Manghobaskon Horja na Madear. (2 Timoteus 3:17)

SUB TEMA:Bobai ma Kuria in Gabe Paridop ni Uhur Songon Kristus Paridop ni Uhur in Tarlobih Hubani Halak na Musil, na Marsitaronon  pakon na Ibagas Odoh-odoh (Jeremia 29:7; Lukas 4:18-19).

 1. Dilo-dilo Laho Marsombah:
 2. Prosesi

(Petugas ibadah masuk hu ruangan gareja janah i lobei ni barisan  prosesi, haganupan dakdanak SM mandodingkon Jubileumirik mangangkat bendera logo Tahun Diakonia GKPS)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Praeludium

(Kuria Mandodingkon “Mari Masuk”)

Mari masuk, mari masuk

Masuk hatiku, ya Yesus

Datang s’karang, datang tinggal

Dalam hatiku, ya Yesus

 

 1. Kebaktian
 2. VotumIntroitusTonggo                       (Jongjong Kuria)
 3. Ibagas goran ni Naibata bapa pakon Tuhan Jesus Kristus ampa Tonduy Napansing Sitompa langit pakon tanoh on. Amen

Tapi jaloonnima ma hagogohon ni Tonduy Na pansing na sogop bennima, anjaha gabe saksingKu ma hanima i Jerusalem ampa i sab Judea ampa i Samaria ampa das hu ujung ni tanoh on. Napuji ma Tuhanta na dob manguseihon TonduyNi hu dunia on, ase lambin damei dunia on.

 1. Puji hita ma Tuhanta bai ganupan pambahenanNi, ai paridop ni uhur do Ia.
 2. Domma iberehon Ham hosah hagoluhan hubani jolma manisia na porlobei in ase manggoluh sidea; laho patorsahon dunia on ase gabe hasoman sahorja-Mu jolma in. Anggo ibuat Ham hosah ni jolma in, mulak do in gabe tanoh.
 3. Ramothon ham ma hosah hagoluhonnami, ase gabe hasoman sahorjaMu hanami laho patorsahon dunia on.
 4. Haleluya Haleluya Haleluya.

P+K.        (Mandodingkon Haleluya songon lagu Banggal Tumang do   HolongMu)

Haleluya,… haleluya,…. haleluya … amen…

Haleluya,… haleluya,…. haleluya … amen…

 1. Martonggo ma hita!

Tuhan, diateitupa ma Bamu na dob manguseihon Tonduy-Mu Tonduy Napansing in na totap mangurupi ampa mampargogohi hanami  mangkorjahon harosuh ni uhur-Mu. Nuan ipestahon hanami do Jubileum 50 Tahun Sekolah Minggu bani sab kuria-Mu GKPS. Urupi Ham ma hanami Tuhan ase boi hanami mardingat hinabanggal ni pambahenan ampa idop ni uhur-Mu bani pardalanan ni Sikolah Minggu GKPS humbani mungkahni das hubani panorang on. Pasu-pasu Ham ma haganup dakdanak  Sikolah Minggu ase boi gabe generasi na hinarosuhkon-Mu i dunia on. Ondos ma huBamu pamujionnami sonai  parsaorannami pakon Ham marhitei ibadah on ase marulih hanami bani pasu-pasu-Mu ibagas goran ni Anak-Mu Jesus Kristus Sipaluah hanami. Amen.                       (Hundul kuria)

 1. Mandoding Haleluya 195 : 1-2

Sai hupasangap tongtong ari on, bai goluhkon, bai goluhkon

Ai sai martumpu hanami tongtong, irumah on, i rumah on

Sonang do uhur marlajar ijon, gok do ambilan tangaron ijon

Nin homa doding sai tambah tongtong, megah au on, megah au on.

Seng dong ngolngolan uhurhu ijin, sonang ijin, sonang ijin.

Ai sai hurangan tongtong pinggolhin, sanggah ijin, sanggah ijin

Megah hanami mandoding ijin, rapkon hasoman mabuei ijin

Sai tong hudingat Tuhanku ijin, parholong in, parholong in.

 1. Titah
 2. Tangar hita ma Gantih ni Titah na sapuluh in aima na tarsurat bani: Markus 10 : 14-15 “Nini Jesus ma dompak sidea: Paturut hanima ma dakdanak in roh hu Bangku, ulang pandang hanima sidea, ai bani halak sisonin do harajaon ni Naibata. Na sintong do hatangkon bannima: Na so manjalo harajaon ni Naibata songon dakdanak, seng anjai masuk ia hujai”

Riap ma hita mangindo!

 1. Ham Tuhan Naibata pargogohi Ham ma au mangkorjahon hata-Mu ai.

P.K  Amen

 1. KJ 415: 1-3; Gembala Baik Bersuling Nan Merdu
 2. Gembala baik, bersuling nan merdu, membimbing aku pada air tenang

dan membaringkan aku berteduh, di padang rumput hijau berkenan.

Reff:      O, Gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tent’ram hening.

Mengalir dalam sungai kasihku, kuasa damai cerlang, bening.

 1. Kepada domba haus dan lesu, Gembala baik memb’rikan air segar;

ke dalam hati haus dan sendu, dib’riNya air hidup yang benar.

 1. Di jalan maut kelam sekalipun, ‘ku tidak takut pada seteru,

sebab Gembala adalah Teman, dan Jurus’lamat bagi diriku.

 1. Hasasapan ni Dousa                  (Jongjong Kuria)
 2. Sonaha ma uhur age pingkiranta anggo roh hulobei lobeini Tuhanta?
 3. Martoruh ni uhur janah borsih maruhur.
 4. Anggo sonai, martonggo ma hita mansopotkon dousanta!

Ham Tuhan na mangkaholongi  hanami, itandai Ham do hanami tingki jongjong nuan hanami i lobeiMu. Ibotoh Ham do ganup pasal hanami age tingki lang i rumah panumbahan-Mu on hanami. Ibotoh Ham do haganupan na ibagas pingkirannami ronsi haganup na isahapkon hanami ganup panorang.

SM       Ham Tuhan, itandai Ham do hanami. Bani pardalanan ni goluhnami buei do na lepak na  ihorjahon hanami. Gati do hanami taruyun bani na masa i lingkungan nami. Parsahap ampa parlahounami pe gati do lang songon harosuh-Mu. Tuhan urupi Ham ma hanami sasap Ham ma dousanami. Bahen Ham ma hanami gabe niombah sibalosi  podah na madear.

 1. Tuhan ihatahon hataMu do hubani Bapa songon na tarsurat bani Efesus 6:4: Nasiam bapa, ulang pasoru-soru nasiam dakdanak nasiam; pagodang-godang nasiam ma sidea ibagas ajar ampa podah ni Tuhan in!

Bapa.  Tuhan, urupi Ham ma hanami, bere ham bannami pambotoh, ase boi ipagodang -godang hanami niombahnami, niombah ni kuriaMu bani dalan na hinarosuhkon ni uhurMu. Tuhan marpanganju ma Ham bannami sasap Ham ma dousa-dousanami.

Inang. Tuhan, sai sauhur ma hanami pakon Bapa laho mangkorjahon hata-Mu ibagas uhur na marhabiaran huBamu, ase boi hanami gabe sitiruon bani niombahnami. Holong ma Ham bannami Tuhan, bai ganupan hahurangan nami, marpanganju ma Ham. Sasap Ham ma dousa -dousanami.

Pemuda/i.     Tuhan, gati do hanami lang intei bani visi pakon misinami bahasa pargoluhannami pe porlu do pataridahkon sada keteladanan hubani adek- adeknami. Hurang do homa hanami mambere didikan na sintong bani adek adeknami Sikolah Minggu. Tuhan, maidop ma Ham bannami, sasap Ham ma dousa-dousanami.

P.K     (Mandodingkon Haleluya 194 : 3)

Sonaha bahenonku maniru Tuhankin?

Gok dousa do uhurhu age angkulangkin

Urupi au, O Jesus sai sasap dousangkin

Suankon bai uhurhu holong ni atei-Mu

 1. Tuhan urupi Ham ma hanami, pardimata Ham ma hanami, marpangulaki ma uhurMu mangidah hanami. Sasap Hamma dousanami. Amen.

Tangar hita ma hata ni Naibata  bagah-bagah pasal hasasapan ni dousanta: “Jahowa, Jahowa do Naibata pardear layak anjaha paridop ni uhur, nanget manringis, anjaha gok holong ni uhur-Ni pakon habonaron-Ni, na pahotkon holong ni uhur-Ni hubani halak marribu-ribu, anjaha na manasap hajahaton, panlanggaran pakon dousa”  Hasangapon ma bani Naibata  i babou.

 1. PK. Amen                                                                (hundul Kuria)
 2. Mandoding Haleluya 194 : 1-2

Sai sihol usihanku Ham Jesus Tuhankin bai

Toruhni uhurMu lamlamni Hata-Mu

sonaha bahennonku, lao mandalankon in

sai Ham ma aloTuhan, manolong au ijin

Sai sihol usihanku Ham Jesus Tuhankin,

Ganupan ningon saud Titahni Bapa in.

Sonaha bahenonku lao mandalankon in

Ai anggo lang Tuhanku manolong au ijin

 1. Ruji Ruji / Refleksi 50 Tahun Sikolah Minggu GKPS
 • Kesaksian dr.Sortaman Saragih, SH, MARS (Pengantar Jemaat GKPS Depok, Pendiri Rumah Sakit Citama Depok, Kepala Rumah Sakit GKPS Bethesda)
 • Kesaksian Prof.DR. Bungaran Saragih (Mantan Menteri Pertanian RI)
 • Kesaksian DR Sarmedi Purba (Pendiri Rumah Sakit Vita insani Pematang Siantar)
 1. Bernyanyi; “Bila Roh Allah Ada di Dalamku”

Verse

Bila roh Allah ada didalamku

Ku kan menari s’perti Daud menari

Bila roh Allah ada didalamku

Ku kan menari s’perti Daud menari

Chorus

Kukan menari kukan menari kukan menari

S’perti Daud menari

Kukan menari kukan menari kukan menari

S’perti Daud menari

 1. Persembahan Pujian dari Alummni SMA 1 Medan.
 2. Manaksihon haporsayaon (Agenda)
 3. Acara Khusus
 • Mambasa Tonah ni Pimpinan Pusat GKPS
 • Penyerahan Plakat Jubileum 50th SM GKPS
 • Puisi “Renunganku”; Bella Saragih
 • Persembahan Pujian Seksi Bapa, Seksi Wanita, dan Seksi Pemuda
 • Penampilan per-Kelas Betlehem-Yerusalem, Nazaret, Getsemani, & Eklesia
 • Koor Gabungan Anak Sekolah Minggu “JUBILEUM”
 • Tonggo Pangapition
 1. Bernyanyi; “Roh Kudus Kau Hadir di Sini”

Roh Kudus Kau hadir di sini

Roh Kudus ku mengasihiMu

Kau lembut Kau manis Kaulah penghiburku

Penolongku diutus bapaku

Chorus:      Ku buka hati untuk RohMu Tuhan

Ku buka hati menyembahMu Yesus

Jamahlah kami, penuhi kami

Dengan kuasa Allah Maha Tinggi

Sbab namaMu Kudus, Kudus Tuhan

 1. Ambilan
 2. Galangan (Agenda)

(Tikki patumpu galangan irik mandodingkon “Betapa Hatiku”)

Betapa hatiku berterima kasih Yesus

Kau mengasihiku Kau memilikiku

Hanya ini Tuhan persembahanku

Segenap hidupku jiwa dan ragaku

Sebab tak kumiliki harta kekayaan

Yang cukup berarti Tuk ku persembahkan
Hanya ini Tuhan permohonanku

Terimalah Tuhan persembahanku

Pakailah hidupku sebagai alatMu, seumur hidupku

 1. Tonggo pakon Doding Galangan – Panutup-Pasu-pasu (Agenda)
 2. Post Ludium

 

 • Acara Perayaan Jubileum 50 Tahun Sekolah Minggu GKPS